Cho hàm số img1 (img2 là tham số thực) thỏa mãn img3 Mệnh đề nào dưới đây đúng?  

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích:  Ta có img1 * TH 1. img2 suy ra img3 đồng biến trên img4 suy ra img5 (loại) * TH 2. img6 suy ra img7 nghịch biến trên img8 suy ra img9 suy ra img10.  

 

Đáp án đúng là  A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...