Cho hàm số img1. Khi hàm số img2 có đạo hàm tại img3, hãy tính img4.  

A.

img1 .

B.

img1 .

C.

img1 .

D.

img1 .

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích:  Ta có img1. img2 img3 img4. img5 img6 img7. Để hàm số có đạo hàm tại img8 thì hàm số phải liên tục tại img9 nên img10. Suy ra img11img12. Khi đó img13. Xét: +) img14 img15img16img17. +) img18 img19img20 img21. Hàm số có đạo hàm tại img22thì img23. Vậy với img24,img25 thì hàm số có đạo hàm tại img26 khi đó img27.    

Vậy đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...