Cho hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn. Khi đó:

A. Hàm số đạt cực tiểu tại điểm Trac nghiem online - cungthi.vn, giá trị cực tiểu của hàm số là Trac nghiem online - cungthi.vn
B. Hàm số đạt cực tiểu tại các điểm Trac nghiem online - cungthi.vn, giá trị cực tiểu của hàm số là Trac nghiem online - cungthi.vn
C. Hàm số đạt cực đại tại các điểm Trac nghiem online - cungthi.vn, giá trị cực đại của hàm số là Trac nghiem online - cungthi.vn
D. Hàm số đạt cực đại tại điểm Trac nghiem online - cungthi.vn, giá trị cực đại của hàm số là Trac nghiem online - cungthi.vn
Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm số 1 về cực trị của hàm số - giải tích lớp 12 chuyên đề Hàm số

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...