Cho hàm số . Khẳng định nào dưới đây là sai?

A.

Hàm số đạt giá trị lớn nhất trên đoạn [-4 ; 4] là 30.

B.

Hàm số đạt giá trị nhỏ nhất trên đoạn [-4 ; 4] là -.

C.

Hàm số đạt cực đại tại điểm x = 

D.

Hàm số đạt hai cực tiểu tại hai điểm x = 1, x = 2.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 1 khảo sát hàm số 40 phút có lời giải chi tiết

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...