Cho hàm số . Khẳng định nào dưới đây là sai?

A.

Hàm số đạt giá trị lớn nhất trên đoạn [-4 ; 4] là 30.

B.

Hàm số đạt giá trị nhỏ nhất trên đoạn [-4 ; 4] là -.

C.

Hàm số đạt cực đại tại điểm x = 

D.

Hàm số đạt hai cực tiểu tại hai điểm x = 1, x = 2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Hàm số đạt giá trị nhỏ nhất trên đoạn [-4 ; 4] là -.

Hàm số liên tục trên đoạn [-4 ; 4], có đạo hàm y’ = 0 tại x =  và y’ không xác định tai x = 1, x = 2

với f() = , f(1) = 0, f(2) = 0, f(-4) = 30, f(4) = 6. Vậy giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn [-4 ; 4] là 0. 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 1 khảo sát hàm số 40 phút có lời giải chi tiết

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...