Cho hàm số . Khẳng định nào sau đây sai ?

A.

Đồ thị hàm số y có hai tiệm cận đứng.

B.

Đồ thị hàm số y có ba tiệm cận.

C.

Đồ thị hàm số y không có tiệm cận xiên.

D.

Đồ thị hàm số y không có tiệm cận ngang.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Đồ thị hàm số  có hai tiệm cận đứng là x = -2 và x = 2. Có tiệm cận ngang là y = 0. 

Vậy phương án đồ thị hàm số y không có tiệm cận ngang sai.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...