Cho hàm số . Khẳng định nào sau đây sai ?

A.

Đồ thị hàm số y có hai tiệm cận đứng.

B.

Đồ thị hàm số y có ba tiệm cận.

C.

Đồ thị hàm số y không có tiệm cận xiên.

D.

Đồ thị hàm số y không có tiệm cận ngang.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...