Cho hàm số . Khẳng định nào sau đây sai ?

A.

Đồ thị hàm số y có hai tiệm cận đứng.

B.

Đồ thị hàm số y có ba tiệm cận.

C.

Đồ thị hàm số y không có tiệm cận xiên.

D.

Đồ thị hàm số y không có tiệm cận ngang.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Đồ thị hàm số  có hai tiệm cận đứng là x = -2 và x = 2. Có tiệm cận ngang là y = 0. 

Vậy phương án đồ thị hàm số y không có tiệm cận ngang sai.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 1 khảo sát hàm số 40 phút có lời giải chi tiết

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...