Cho hàm số . Khẳng định nào sau đây sai ?

A.

Đồ thị hàm số y có hai tiệm cận đứng.

B.

Đồ thị hàm số y có ba tiệm cận.

C.

Đồ thị hàm số y không có tiệm cận xiên.

D.

Đồ thị hàm số y không có tiệm cận ngang.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 1 khảo sát hàm số 40 phút có lời giải chi tiết

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...