Cho hàm số . Khẳng định nào sau đây sai ?

A.

Hàm số y nghịch biến trên nửa khoảng 

B.

Hàm số y nghịch biến trên nửa khoảng 

C.

Hàm số y chỉ nghịch biến trên hai khoảng 

D.

Hàm số y nghịch biến trên R.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Hàm số y chỉ nghịch biến trên hai khoảng 

Hàm số  có y' = -(2x + 1)2. Ta có bảng biến thiên:

 

⇒ Hàm số  nghịch biến trên R.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...