Cho hàm số . Khẳng định nào sau đây sai ?

A.

Hàm số y nghịch biến trên nửa khoảng 

B.

Hàm số y nghịch biến trên nửa khoảng 

C.

Hàm số y chỉ nghịch biến trên hai khoảng 

D.

Hàm số y nghịch biến trên R.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 1 khảo sát hàm số 20 phút - đề số 1

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...