Cho hàm số . Khẳng định nào sau đây sai ?

A.

Hàm số y nghịch biến trên nửa khoảng 

B.

Hàm số y nghịch biến trên nửa khoảng 

C.

Hàm số y chỉ nghịch biến trên hai khoảng 

D.

Hàm số y nghịch biến trên R.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Hàm số y chỉ nghịch biến trên hai khoảng 

Hàm số  có y' = -(2x + 1)2. Ta có bảng biến thiên:

⇒ Hàm số  nghịch biến trên R.

Vậy phương án hàm số y chỉ nghịch biến trên hai khoảng  là sai.

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...