Cho hàm số . Khẳng định nào sau đây sai ?

A.

Hàm số y nghịch biến trên nửa khoảng 

B.

Hàm số y nghịch biến trên nửa khoảng 

C.

Hàm số y chỉ nghịch biến trên hai khoảng 

D.

Hàm số y nghịch biến trên R.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...