Cho hàm số . Khẳng định nào sau đây là sai ?

A.

Hàm số nghịch biến trên khoảng (0 ; 1)

B.

Hàm số nghịch biến trên khoảng (1 ; 2)

C.

Hàm số nghịch biến trên khoảng (0 ; 2)

D.

Hàm số đồng biến trên mỗi khoảng (-∞ ; 0) và (2 ; +∞).

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Hàm số nghịch biến trên khoảng (0 ; 2)

Hàm số đồng biến trên hai khoảng (-∞ ; 0) và (2 ; +∞). Hàm số nghịch biến trên hai khoảng (0 ; 1) và

(1 ; 2) chứ không nghịch biến trên khoảng (0 ; 2) vì bị gián đoạn tại x = 1. 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...