Cho hàm số img1. Khẳng định nào sau đây là sai?

A.

A : Đồ thị của hàm số có trục đối xứng là đường thẳng img1.

B.

B : Đồ thị của hàm số luôn cắt trục hoành tại hai điểm phân biệt.

C.

C : Hàm số đồng biến trên khoảng img1.

D.

D : Hàm số nghịch biến trên khoảng img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích: Dựa vào sự biến thiên của hàm số img1 ta thấy các khẳng định A, C, D đúng Khẳng định B sai vì có những hàm số bậc hai không cắt trục hoành như hàm img2

 

Đáp án đúng là  B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...