Cho hàm số . Kết luận nào sau đây sai?

A.

Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là x = -1

B.

Đồ thị hàm số có tiệm cận xiên là y = x.

C.

Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là y = -1.

D.

Đồ thị hàm số có các tiệm cận là x = -1 và y = x.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

vì đths có tiệm cận xiên

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...