Cho hàm số . Kết luận nào sau đây sai?

A.

Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là x = -1

B.

Đồ thị hàm số có tiệm cận xiên là y = x.

C.

Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là y = -1.

D.

Đồ thị hàm số có các tiệm cận là x = -1 và y = x.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 1 khảo sát hàm số 40 phút có lời giải chi tiết

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...