Cho hàm số . Kết luận nào sau đây sai?

A.

Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là x = -1

B.

Đồ thị hàm số có tiệm cận xiên là y = x.

C.

Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là y = -1.

D.

Đồ thị hàm số có các tiệm cận là x = -1 và y = x.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

vì đths có tiệm cận xiên

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 1 khảo sát hàm số 40 phút có lời giải chi tiết

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...