Cho hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn, Trac nghiem online - cungthi.vn, Trac nghiem online - cungthi.vn. Hoành độ điểm cực tiểu của đồ thị hàm số là:

A. Trac nghiem online - cungthi.vn
B. Trac nghiem online - cungthi.vn
C. Trac nghiem online - cungthi.vn
D. Trac nghiem online - cungthi.vn
Đáp án và lời giải
Đáp án:D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...