Cho hàm số . Hệ thức nào sau đây đúng?

A.

xy' + 1 = ex

B.

y'y + 1 = ex

C.

xy' + 1 = e

D.

xy' - 1 = ey

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 2 hàm số mũ, lôgarit 40 phút - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...