Cho hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn. Hãy chọn mệnh đề sai trong bốn phát biểu sau:

A. Trên các khoảng Trac nghiem online - cungthi.vnTrac nghiem online - cungthi.vn, Trac nghiem online - cungthi.vn nên hàm số nghịch biến
B. Hàm số nghịch biến trên mỗi khoảng Trac nghiem online - cungthi.vnTrac nghiem online - cungthi.vn
C. Hàm số đồng biến trên mỗi khoảng Trac nghiem online - cungthi.vnTrac nghiem online - cungthi.vn
D. Trên các khoảng Trac nghiem online - cungthi.vnTrac nghiem online - cungthi.vn, Trac nghiem online - cungthi.vn nên hàm số đồng biến
Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...