Cho hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn. Hãy chọn mệnh đề sai trong bốn phát biểu sau:

A. Trên các khoảng Trac nghiem online - cungthi.vnTrac nghiem online - cungthi.vn, Trac nghiem online - cungthi.vn nên hàm số nghịch biến
B. Hàm số nghịch biến trên mỗi khoảng Trac nghiem online - cungthi.vnTrac nghiem online - cungthi.vn
C. Hàm số đồng biến trên mỗi khoảng Trac nghiem online - cungthi.vnTrac nghiem online - cungthi.vn
D. Trên các khoảng Trac nghiem online - cungthi.vnTrac nghiem online - cungthi.vn, Trac nghiem online - cungthi.vn nên hàm số đồng biến
Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm số 1 về sự đồng biến và nghịch biến của hàm số - giải tích lớp 12 chuyên đề Hàm số

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...