Cho hàm số: Trac nghiem online - cungthi.vn. Hãy chọn câu đúng :

A. Hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn nghịch biến trên Trac nghiem online - cungthi.vn
B. Hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn đồng biến trên Trac nghiem online - cungthi.vn
C. Hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn không đổi trên Trac nghiem online - cungthi.vn
D. Hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn nghịch biến trên Trac nghiem online - cungthi.vn
Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải: Giải theo tự luận Hàm số đã cho xác định trên Trac nghiem online - cungthi.vn. Tìm Trac nghiem online - cungthi.vn. Cho Trac nghiem online - cungthi.vn. Bảng biến thiên:
Trac nghiem online - cungthi.vn
Dựa vào bảng biến thiên, hàm số đồng biến trên Trac nghiem online - cungthi.vn. Giải theo Casio (cách 1: sử dụng chức năng MODE 7) Giải theo Casio (cách 2 : sử dụng chức năng tính đạo hàm Trac nghiem online - cungthi.vn ) Giải theo Casio (cách 3 : sử dụng chức năng MODE 5 INEQ) Phân tích các sai lầm dễ mắc phải của học sinh

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm số 2 về sự đồng biến và nghịch biến của hàm số - giải tích lớp 12 chuyên đề Hàm số

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...