Cho hàm số: Trac nghiem online - cungthi.vn. Hãy chọn câu đúng :

A. Hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn nghịch biến trên Trac nghiem online - cungthi.vn
B. Hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn đồng biến trên Trac nghiem online - cungthi.vn
C. Hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn không đổi trên Trac nghiem online - cungthi.vn
D. Hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn nghịch biến trên Trac nghiem online - cungthi.vn
Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm số 2 về sự đồng biến và nghịch biến của hàm số - giải tích lớp 12 chuyên đề Hàm số

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...