Cho hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn. Hãy cho biết có bao nhiêu giá trị nguyên dương m để hàm số luôn nghịch biến trên từng khoảng xác định với m (0;10)?

A. 8
B. 6
C. 4
D. 2
Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:Phân tích Ta có đạo hàm của hàm số là Trac nghiem online - cungthi.vn

Để hàm số nghịch biến trên Trac nghiem online - cungthi.vn y’ 0; Trac nghiem online - cungthi.vn -6x2 + 18x – 3m – 4 0; Trac nghiem online - cungthi.vn Trac nghiem online - cungthi.vn(1)

Mặt khác theo đề bài ta có: m (0;10) và m nguyên dương nên m {6;7;8;9}. Suy ra có 4 giá trị nguyên dương m thỏa mãn đề bài.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...