Cho hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn. Hãy cho biết có bao nhiêu giá trị m là số nguyên tố sao cho hàm số luôn đồng biến trên từng khoảng xác định?

A. 0
B. 3
C. 2
D. 1
Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:Phân tích Ta có đạo hàm của hàm số là Trac nghiem online - cungthi.vn - Xét với m = 1 thì y’ = 1 > 0; x Trac nghiem online - cungthi.vn(thỏa mãn) suy ra m = 1 (nhận) (1).

- Xét với m = 0 thì y’ = -2x + 2 (không thỏa mãn y’ 0; x Trac nghiem online - cungthi.vn) suy ra m = 0 (loại).

- Xét với m 1, và m 0: Để hàm số đồng biến trên Trac nghiem online - cungthi.vn y’ 0; x Trac nghiem online - cungthi.vn Trac nghiem online - cungthi.vn Trac nghiem online - cungthi.vn (2)

(1), (2) suy ra với Trac nghiem online - cungthi.vn {1} thỏa mãn hàm số luôn đồng biến trên từng khoảng xác định. Vậy suy ra chỉ có giá trị m = 1 là số nguyên tố.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...