Cho hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn. Hãy cho biết có bao nhiêu giá trị m là số nguyên tố sao cho hàm số luôn đồng biến trên từng khoảng xác định?

A. 0
B. 3
C. 2
D. 1
Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:Phân tích Ta có đạo hàm của hàm số là Trac nghiem online - cungthi.vn - Xét với m = 1 thì y’ = 1 > 0; x Trac nghiem online - cungthi.vn(thỏa mãn) suy ra m = 1 (nhận) (1).

- Xét với m = 0 thì y’ = -2x + 2 (không thỏa mãn y’ 0; x Trac nghiem online - cungthi.vn) suy ra m = 0 (loại).

- Xét với m 1, và m 0: Để hàm số đồng biến trên Trac nghiem online - cungthi.vn y’ 0; x Trac nghiem online - cungthi.vn Trac nghiem online - cungthi.vn Trac nghiem online - cungthi.vn (2)

(1), (2) suy ra với Trac nghiem online - cungthi.vn {1} thỏa mãn hàm số luôn đồng biến trên từng khoảng xác định. Vậy suy ra chỉ có giá trị m = 1 là số nguyên tố.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm số 5 về sự đồng biến và nghịch biến của hàm số - giải tích lớp 12 chuyên đề Hàm số (Có lời giải chi tiết)

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...