Cho hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn. Hàm số đồng biến trên R khi nằm trong khoảng giá trị nào?

A. (-1;3)
B. [1;3]
C. (-;-1) (3;+)
D. Không xác định được m
Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:Phân tích Ta có đạo hàm của hàm số là Trac nghiem online - cungthi.vn Để hàm số đồng biến trên Trac nghiem online - cungthi.vn Trac nghiem online - cungthi.vn

A SAI vì (-1;3) Trac nghiem online - cungthi.vn

B ĐÚNG vì [1;3] Trac nghiem online - cungthi.vn

C SAI vì (-;-1) (3;+) Trac nghiem online - cungthi.vn

D SAI vì ta vẫn tìm được m theo cách trên.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...