Cho hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn. Hàm số đồng biến trên R khi nằm trong khoảng giá trị nào?

A. (-1;3)
B. [1;3]
C. (-;-1) (3;+)
D. Không xác định được m
Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm số 5 về sự đồng biến và nghịch biến của hàm số - giải tích lớp 12 chuyên đề Hàm số (Có lời giải chi tiết)

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...