Cho hàm số . Hàm số đạt cực tiểu tại giá trị nào của x sau đây ?

A.

x =  + 2k (k ∈ Z)

B.

x =  + 2k (k ∈ Z)

C.

D.

x ∈ Ø

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 1 khảo sát hàm số 20 phút - đề số 10

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...