Cho hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn. Hàm số đã cho có khoảng đồng biến có độ dài lớn nhất là.

A. (-3;-1)
B. (-1;0)
C. (-1;1)
D. (-1;2)
Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Phân tích Tính đạo hàm của hàm số đã cho và xét dấu đạo hàm với tập xác định hàm số là Trac nghiem online - cungthi.vn

Ta có đạo hàm của hàm số là: Trac nghiem online - cungthi.vn Cho y’ = 0 x = -1 Bảng biến thiên:
Trac nghiem online - cungthi.vn
Dựa vào bảng biến thiên ta thấy ngay khoảng đồng biến dài nhất là (-3;-1).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...