Cho hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn. Hàm số đã cho có khoảng đồng biến có độ dài lớn nhất là.

A. (-3;-1)
B. (-1;0)
C. (-1;1)
D. (-1;2)
Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Phân tích Tính đạo hàm của hàm số đã cho và xét dấu đạo hàm với tập xác định hàm số là Trac nghiem online - cungthi.vn

Ta có đạo hàm của hàm số là: Trac nghiem online - cungthi.vn Cho y’ = 0 x = -1 Bảng biến thiên:
Trac nghiem online - cungthi.vn
Dựa vào bảng biến thiên ta thấy ngay khoảng đồng biến dài nhất là (-3;-1).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm số 4 về sự đồng biến và nghịch biến của hàm số - giải tích lớp 12 chuyên đề Hàm số (Có lời giải chi tiết)

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...