Cho hàm số img1. Gọi I là giao điểm của 2 đường tiệm cận, khi đó:  

A.

img1.

B.

img1.

C.

 img1.

D.

img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Hàm số img1 có tiệm cận đứng img2, tiệm cận ngang img3 suy ra img4 Chú ý: hàm số img5 có tiệm cận đứng img6và tiệm cận ngang img7  .

 

Đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...