Cho hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn. Giá trị nguyên m là nhỏ nhất để hàm số luôn đồng biến trên Trac nghiem online - cungthi.vn?

A. 2
B. 3
C. 4
D. 0
Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Phân tích

Ta có đạo hàm của hàm số là y’ = (m – 2)x2 – 2(m – 2)x + m – 1 Xét với m = 2 thì y’ = 1 > 0; x Trac nghiem online - cungthi.vn(thỏa mãn) suy ra m = 2 (nhận) (1).

Xét với m 2: để hàm số đồng biến trên Trac nghiem online - cungthi.vn Trac nghiem online - cungthi.vn(2)

Vậy từ (1);(2) suy ra Trac nghiem online - cungthi.vn, dựa vào khoảng giá trị này ta thấy được giá trị nguyên nhỏ nhất chính là m = 2.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm số 5 về sự đồng biến và nghịch biến của hàm số - giải tích lớp 12 chuyên đề Hàm số (Có lời giải chi tiết)

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...