Cho hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn. Giá trị nguyên m là nhỏ nhất để hàm số luôn đồng biến trên Trac nghiem online - cungthi.vn?

A. 2
B. 3
C. 4
D. 0
Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm số 5 về sự đồng biến và nghịch biến của hàm số - giải tích lớp 12 chuyên đề Hàm số (Có lời giải chi tiết)

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...