Cho hàm số f(x)=x; x0=0.  Kết quả đúng là

A.

limx0+f(x)-f(0)x-0=limx0+0=0.

B.

limx0-f(x)-f(0)x-0=limx0-0=0.

C.

f(0)=0.

D.

Hàm không có đạo hàm tại x=0.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Hàm không có đạo hàm tại x=0.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...