Cho hàm số f(x)=x-4. Dãy số (xn) bất kỳ với xn4 thì lìm(xn) bằng

A.

0.

B.

-2.

C.

2.

D.

Một kết quả khác.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

limx4f(x)=limx4x-4=4-4=-2.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...