Cho hàm số f(x)=x-4. Dãy số (xn) bất kỳ với xn4 thì lìm(xn) bằng

A.

0.

B.

-2.

C.

2.

D.

Một kết quả khác.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...