Cho hàm số f(x) xác định trên K. Hàm số F(x) được gọi là nguyên hàm của hàm số f(x) trên K nếu với mọi x ∈ K, ta có: 

A.

F'(x) = f(x) + C

B.

F'(x) = f(x) 

C.

 f'(x) = F(x) 

D.

 f'(x) = F(x) + C

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

F'(x) = f(x) + C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...