Cho hàm số f(x) xác định trên K. Hàm số F(x) được gọi là nguyên hàm của hàm số f(x) trên K nếu với mọi x ∈ K, ta có: 

A.

F'(x) = f(x) + C

B.

F'(x) = f(x) 

C.

 f'(x) = F(x) 

D.

 f'(x) = F(x) + C

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

F'(x) = f(x) + C

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 3 nguyên hàm, tích phân 20 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...