Cho hàm số f(x) = tanx; x ≠  + k; k ∈ Z.

.

A.

B.

C.

2

D.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...