Cho hàm số f(x) = ln(x2 - 2x). Tập nghiệm của phương trình f'(x) = 0 là:

A.

(-∞ ; 0) ∪ (2 ; +∞)

B.

{1}

C.

{2}

D.

Ø

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...