Cho hàm số f(x) = ln(x2 - 2x). Tập nghiệm của phương trình f'(x) = 0 là:

A.

(-∞ ; 0) ∪ (2 ; +∞)

B.

{1}

C.

{2}

D.

Ø

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 2 hàm số mũ, lôgarit 40 phút - đề số 1

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...