Cho hàm số f(x) = ex. Đạo hàm cấp bốn của hàm số tại điểm x = 0 bằng:

A.

4

B.

e

C.

1

D.

0

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Ta có: f(x) = ex nên f'(x) = f”(x) = f(3)(x) = f(4)(x) = ex

Do đó f(4)(0) = e0 = 1.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...