Cho hàm số f(x) = ex. Đạo hàm cấp bốn của hàm số tại điểm x = 0 bằng:

A.

4

B.

e

C.

1

D.

0

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...