Cho hàm số f(x) = ex. Đạo hàm cấp bốn của hàm số tại điểm x = 0 bằng:

A.

4

B.

e

C.

1

D.

0

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Ta có: f(x) = ex nên f'(x) = f”(x) = f(3)(x) = f(4)(x) = ex

Do đó f(4)(0) = e0 = 1.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 2 hàm số mũ, lôgarit 20 phút - Đề số 12

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...