Cho hàm số f(x) = 2x. Ta có f(a + 1) - f(a) bằng:

A.

2a - 1

B.

2a

C.

2

D.

1

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Vì f(x) = 2x nên f(a + 1) - f(a) = 2a + 1 - 2a = 2a(2 - 1) = 2a.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...