Cho hàm số f(x) = 2x. Ta có f(a + 1) - f(a) bằng:

A.

2a - 1

B.

2a

C.

2

D.

1

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...