Cho hàm số f(x) = 2x + 1 và hai số u < V. Kết quả đúng dưới đây là

A.

f(u) = f(v)

B.

f(u) < f(v)

C.

f(u) > f(v)

D.

f(u) ≥ f(v)

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Vì hệ số 2 > 0 nên hàm số đồng biến, do đó từ u < v suy ra f(u) < f(v).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...