Cho hàm số f có tập xác định trên

A. Mệnh đề nào sau đây sai ?
B. Hàm số đạt cực trị tại Trac nghiem online - cungthi.vn, thì Trac nghiem online - cungthi.vn.
C. Giá trị cực đại, giá trị cực tiểu của một hàm số nói chung không phải là giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số.
D. Hàm số f có thể đạt cực đại, cực tiểu tại nhiều điểm trên
E.
F. Nếu hàm số f đồng biến hoặc nghịch biến hoặc không đổi trên D thì nó không có cực trị.
Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm số 2 về cực trị của hàm số - giải tích lớp 12 chuyên đề Hàm số

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...