Cho hàm số f có đạo hàm trên tập xác định D và đồ thị (C). Chọn câu sai trong các câu sau:

A. Giá trị cực đại của hàm số f luôn lớn hơn giá trị cực tiểu của hàm số f.
B. Nếu hàm số đạt cực trị tại Trac nghiem online - cungthi.vn, thì Trac nghiem online - cungthi.vn.
C. Tiếp tuyến của (C) tại các điểm cực trị song song hoặc trùng với trục hoành
D. Tiếp tuyến của (C) tại các điểm cực trị có hệ số góc bằng 0.
Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm số 2 về cực trị của hàm số - giải tích lớp 12 chuyên đề Hàm số

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...