Cho hàm số f có đạo hàm trên Trac nghiem online - cungthi.vn chứa Trac nghiem online - cungthi.vnTrac nghiem online - cungthi.vn. Mệnh đề nào sai ?

A. Nếu hàm số f đạt cực trị tại Trac nghiem online - cungthi.vn thì Trac nghiem online - cungthi.vn.
B. Nếu Trac nghiem online - cungthi.vnthì hàm số f đạt cực trị tại Trac nghiem online - cungthi.vn.
C. Nếu Trac nghiem online - cungthi.vnđổi dấu từ âm sang dương khi x qua Trac nghiem online - cungthi.vntheo chiều tăng của biến x thì hàm số f đạt cực tiểu tại Trac nghiem online - cungthi.vn.
D. Nếu Trac nghiem online - cungthi.vnđổi dấu từ dương sang âm khi x qua Trac nghiem online - cungthi.vntheo chiều tăng của biến x thì hàm số f đạt cực đại tại Trac nghiem online - cungthi.vn.
Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm số 2 về cực trị của hàm số - giải tích lớp 12 chuyên đề Hàm số

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...