Cho hàm số f có đạo hàm trên Trac nghiem online - cungthi.vn chứa Trac nghiem online - cungthi.vnTrac nghiem online - cungthi.vn. Mệnh đề nào sai ?

A. Nếu Trac nghiem online - cungthi.vnthì hàm số f không đạt cực trị tại Trac nghiem online - cungthi.vn
B. Nếu Trac nghiem online - cungthi.vnthì hàm số f đạt cực tiểu tại Trac nghiem online - cungthi.vn.
C. Nếu Trac nghiem online - cungthi.vnthì hàm số f đạt cực trị tại Trac nghiem online - cungthi.vn.
D. Nếu Trac nghiem online - cungthi.vnthì hàm số f đạt cực đại tại Trac nghiem online - cungthi.vn.
Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm số 2 về cực trị của hàm số - giải tích lớp 12 chuyên đề Hàm số

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...