Cho hàm số img1 đồng biến trên img2; img3 liên tục, nhận giá trị dương trên img4 và thỏa mãn img5 và img6. Tính img7.  

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích:  Ta có với img1 thì img2; img3. Hàm số img4 đồng biến trên img5 nên img6. Do đó img7img8. Suy raimg9 img10. Vì img11 nên img12. Suy ra img13, suy ra img14.  

 

Đáp án đúng là A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...