Cho hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn. Đồ thị hàm số đổi chiều mấy lần?

A. 2
B. 4
C. 3
D. 1
Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Phân tích Tính đạo hàm của hàm số đã cho và xét dấu đạo hàm với tập xác định hàm số là Trac nghiem online - cungthi.vn

Ta có đạo hàm của hàm số là: Trac nghiem online - cungthi.vn

Cho y’ = 0 x3 – 2x = 0 Trac nghiem online - cungthi.vn
Trac nghiem online - cungthi.vn
Dựa vào bảng xét dấu, ta thấy đạo hàm đổi dấu hai lần đồ thị hàm số đổi chiều hai lần.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...