Cho hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn. Đồ thị hàm số đã cho có bao nhiêu điểm gãy?

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải: Hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn xác định khi Trac nghiem online - cungthi.vn

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...