Cho hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn. Đồ thị hàm số đã cho có bao nhiêu điểm gãy?

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải: Hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn xác định khi Trac nghiem online - cungthi.vn

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm số 4 về sự đồng biến và nghịch biến của hàm số - giải tích lớp 12 chuyên đề Hàm số (Có lời giải chi tiết)

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...