Cho hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn. Đâu là khoảng nghịch biến của hàm số đã cho?

A. (2;5)
B. Trac nghiem online - cungthi.vn
C. (4;5)
D. Trac nghiem online - cungthi.vn
Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:Phân tích Tính đạo hàm của hàm số đã cho và xét dấu đạo hàm với tập xác định hàm số là Trac nghiem online - cungthi.vn

Ta có đạo hàm của hàm số là Trac nghiem online - cungthi.vn Cho y’ = 0 Trac nghiem online - cungthi.vn = 1 2x – 5 = 1 x = 3
Trac nghiem online - cungthi.vn
* Làm thế nào để biết các khoảng có đạo hàm âm hay dương?

Đơn giản ta thế một giá trị đặc biệt trong khoảng đó vào đạo hàm xem là âm hay dương.

Công cụ CALC trong máy tính CASIO sẽ giúp chúng ta thực hiện việc này.

- Bước 1: Nhập biểu thức đạo hàm vào máy với x thì ta bấm ALPHA X

- Bước 2: Bấm CALC X = …ta gán cho X giá trị cần tính. Dấu “=” sẽ cho ta kết quả cần tính.

Dựa vào bảng biến thiên, ta chọn ngay phương án C Cách loại bỏ đáp án gây nhiễu: Nhìn vào tập xác định hàm số từ mốc Trac nghiem online - cungthi.vn đến các giá trị lớn hơn nó. Vì thế các đáp án chứa các giá trị nhỏ hơn Trac nghiem online - cungthi.vn như A, D thì ta loại bỏ ngay.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm số 4 về sự đồng biến và nghịch biến của hàm số - giải tích lớp 12 chuyên đề Hàm số (Có lời giải chi tiết)

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...