Cho hàm số img1 có đồ thị như hình dưới.   Khẳng định nào dưới đây là đúng?

A.

img1.

B.

img1.

C.

img1 .

D.

img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích:  Nhìn vào đồ thị ta thấy : Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang img1 và tiệm cận đứng img2.Đồ thị cắt trục hoành tại điểm có hoành độ img3. Ta có : img4.

Vậy đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...