Cho hàm số img1 có đồ thị img2. Có bao nhiêu tiếp tuyến của img3 tạo với hai trục tọa độ một tam giác có trọng tâm nằm trên đường thẳng img4.

A.3.
B.4.
C.2.
D.1.
Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:Chọn C  Tập xác định img1. Ta có img2. Phương trình tiếp tuyến của img3 tại điểm img4, img5 là: img6. Tiếp tuyến này cắt img7img8 lần lượt tại img9img10 với img11. Trong tâm tam giác img12thuộc đường thẳng img13img14  img15img16img17. So với điều kiện ta được img18 hoặc img19. Vậy có hai tiếp tuyến thỏa mãn đề bài là img20; img21. Vậy đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...